Product image
  • Laddar

Šešiakampiai varžtai su ištisiniais. DIN 933. Rūgštims atsparaus plieno A4-80.

Šešiakampiai varžtai su ištisiniais. DIN 933. Rūgštims atsparaus plieno A4-80.Aprašymas
  • Naudojimo sritis

    Plieninių arba medinių detalių montavimas kartu su veržle ir poveržle arba montavimas su poveržle tiesiai į sriegines angas.

  • Surinkimas

    Kad varžtinė jungtis tinkamai funkcionuotų ir atlaikytų ilgalaikį didelių statinių arba kintančių apkrovų poveikį, varžtai turi būti tinkamai priveržti, pvz., nustatytu sukimo momentu. Paprastai paruošiamasis priveržimas turi būti tokio lygio, kad bendras varžto įtempimas neviršytų medžiagos takumo ribos. Norint teisingai sumontuoti 8.8 klasės šešiakampius varžtus, reikia naudoti bent HV200 kietumo plokščią poveržlę ir veržti pagal skyriaus Techniniai duomenys lentelėje Nr. 2 pateiktas sukimo momento nuorodas.

Prekės
Fetching article information